Family Cercopida - Spittlebugs
Spittle Bug - Clastoptera juniperina (nymph)Spittle Bug - Clastoptera juniperina (nymph)Spittle Bug - Clastoptera juniperina (nymph)Spittle Bug - Clastoptera juniperina (nymph)