Mono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - South TufaMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand TufasMono Lake - Navy Beach - Sand Tufas