Common Yellow Throat - Geothlypis trichas

18 photos
Common Yellow Throat - Geothlypis trichas

Orange-crowned Warbler - Oreothlypis celata

30 photos
Orange-crowned Warbler - Oreothlypis celata

Wilson's Warbler - Cardellina pusilla

11 photos
Wilson's Warbler - Cardellina pusilla

Yellow-rumped Warbler - Setophaga coronata

26 photos
Yellow-rumped Warbler - Setophaga coronata

Yellow Warbler - Setophaga petechia

14 photos
Yellow Warbler - Setophaga petechia

Townsend's Warbler - Setophaga townsendi

17 photos
Townsend's Warbler - Setophaga townsendi

Hermit Warbler - Setophaga occidentalis

3 photos
Hermit Warbler - Setophaga occidentalis

Yellow-throated Warbler - Setophaga dominica (vagrant)

5 photos
Yellow-throated Warbler - Setophaga dominica (vagrant)

Black-throated Gray Warbler - Setophaga nigrescens

17 photos
Black-throated Gray Warbler - Setophaga nigrescens

Blackburnian Warbler - Setophaga fusca

10 photos
Blackburnian Warbler - Setophaga fusca

Blackpoll Warbler - Setophaga striata (vagrant)

13 photos
Blackpoll Warbler - Setophaga striata (vagrant)

Black-and-white Warbler - Mniotilta varia

5 photos
Black-and-white Warbler - Mniotilta varia

Magnolia Warbler - Setophaga magnolia (vagrant)

6 photos
Magnolia Warbler - Setophaga magnolia (vagrant)

Nashville Warbler - Vermivora ruficapilla

8 photos
Nashville Warbler - Vermivora ruficapilla

MacGillivray's Warbler - Oporornis tolmiei

4 photos
MacGillivray's Warbler - Oporornis tolmiei

Lucy's Warbler - Oreothlypis luciae

7 photos
Lucy's Warbler - Oreothlypis luciae

Yellow-breasted Chat - Icteria virens

5 photos
Yellow-breasted Chat - Icteria virens

Painted Redstart - Myioborus pictus

8 photos
Painted Redstart - Myioborus pictus

Ovenbird - Seiurus aurocapilla

4 photos
Ovenbird - Seiurus aurocapilla